direct contact? 06 24 13 19 21

U of jij?!

U of jij?!

Vorige week was het de week van respect. Goed om eens na te denken over wat respect nou eigenlijk betekent. Is de inhoud voor eén ieder hetzelfde, of verschilt deze per persoon, zit er een verschil tussen mannen en vrouwen, zit er een verschil in generaties?

“Weet je” of moet ik zeggen “weet u”, volgens mij heeft iedereen zijn eigen manier van respect en respectvol met elkaar omgaan. Zegt het gebruik van U iets over de mate van respect? Ik denk het niet. Als docent in de bovenbouw van het vmbo kom ik allerlei soorten leerlingen tegen en hebben ze allemaal evenveel respect voor de docent? Nee, dat niet. Heeft dat te maken met of ze u of jij tegen mij zeggen. Voor mij niet, je kan heel respectvol jij zeggen en andersom ook heel respectloos u.

Dat vind ik maar ik weet zeker dat er docenten zijn die dat anders zien en jij niet accepteren van leerlingen. Ook dat is goed, als het voor de leerling helder is en één ieder zich er prettig bij voelt is het geen probleem. Het is een verschil in generatie denk ik. Als we het dan toch over generaties hebben, is de invulling van het begrip respect dan veranderd voor onze jeugd?

Ik nam de proef op de som en vroeg mijn leerlingen of ze vinden dat ze allemaal met respect met hun ouders, docenten, vrienden en andere mensen omgaan. En ja, eigenlijk vinden ze dat allemaal. Natuurlijk is dat gelukkig ook heel vaak zo, maar soms…. Als ik tijdens die les een aantal voorbeelden met ze doorneem waarvan ik vind dat het niet zo respectvol was dan begrijpen ze wel wat ik bedoel en tegelijkertijd zien ze het ook weer heel anders. Soms is het een korte opmerking, soms een discussie en soms gaat het niet eens met woorden maar is de non-verbale communicatie wat respectloos.

In zo’n situatie maakt het jij of je voor mij niet uit want al hadden ze u gezegd, voor mij is dat net zo respectloos. Straattaal of algemeen beschaafd Nederlands, jij of u het maakt mij niet uit. Respect gaat voor mij over de toon waarop we elkaar aanspreken, dat we luisteren naar elkaar en elkaar niet veroordelen. Zonder respect kunnen we niet onder één dak leven, kunnen we niet samenwerken, kunnen we ons zelf niet ontwikkelen en lopen we vast en dan moet je daarmee aan het werk.

Voordat we zo ver zijn is het handig om na te denken wat respect betekent voor jou of zal ik u zeggen?!

 

Plaats een reactie

ReD coaching
Wassenaer van Obdamstraat 3
3143 KJ Maassluis

M 06 24 13 19 21

Copyright © ReD coaching 2016 - Gerealiseerd door Kiem Online

ReD coaching