direct contact? 06 24 13 19 21

Diensten

Individuele coaching

Mens ReD-coaching
Waar wil je heen, wat wil je bereiken en voor welke keuze sta je nu? Zijn dit vragen waar je mee rondloopt en kom je er niet uit? Je wilt in beweging komen, maar mist de juiste ondersteuning. Tijdens de intake bekijken we samen wat de leervraag is, wat is het doel en wat willen we in dit traject bereiken. Vervolgens gaan we in gemiddeld 6 bijeenkomsten van 1,5 uur gericht aan de slag om jouw doel te realiseren.

Teamcoaching

Mensen ReD-coaching
Willen jullie je als team verder ontwikkelen? Of zijn er personele veranderingen en is daardoor de onderlinge verhouding veranderd? Dit zijn momenten waarbij je met elkaar een ontwikkeling in wil zetten. Teamcoaching is hier uitermate geschikt voor. De werkwijze lijkt sterk op die van individuele coaching. De intake bestaat uit 2 delen. Allereerst praat ik met de leidinggevende en daarna met het hele team waar de leidinggevende ook onderdeel van uitmaakt.

Intervisie

Puzzel ReD-coaching
Met een groep van maximaal 8 docenten bespreken we casussen die uit de groep komen. Door verschillende methoden leren we zo van ons eigen én van elkaars gedrag. We doorbreken patronen en brengen elkaar in beweging om te groeien.

Supervisie

Oog ReD-coaching
Supervisie stelt je in staat kwaliteiten te verbeteren. Door te reflecteren op situaties kun je tijdens de supervisie tot andere inzichten komen. In een veilige omgeving oefen je dit gedrag. Supervisie is gericht op de beroepspraktijk en jouw ontwikkeling hierin. Deze trajecten verlopen over een ruime periode.

ReD coaching
Wassenaer van Obdamstraat 3
3143 KJ Maassluis

M 06 24 13 19 21

Copyright © ReD coaching 2016 - Gerealiseerd door Kiem Online

ReD coaching